Manfred Schmid > Ausstellung > MS Kolumne

Martina Schmid-et. Die kunterbunte Kolumne

Martina Schmid-et. Die kunterbunte Kolumne.

ESSLINGER WOCHE
Januar - Dezember 2005

Text / Gestaltung: Martina Schmid / Timo Mrazek